ทีมมีเดีย

P.Decha.jpg

​ศจ.เดชา เจนพิริยประยูร

ที่ปรึกษา

Flash.jpg

โยนาธาน  แก้วประการ (แฟลช) 

หัวหน้าทีม

ทีมบริหาร มีเดีย

Flash.jpg

โยนาธาน แก้วประการ (แฟลช)

ฝ่ายบริหาร

16507905_10155805842584196_8989047739732

พรเทพ กล่อมจิตเจริญ

(โน๊ต)

ฝ่ายบริหาร

74433289_10218398243734759_7091057221206

ภากร กสิกิจ

(เมย์)

ฝ่ายบริหาร

14191973_1185219061499389_72524008620744

วิรัชดา  เวชวิชานิยม

(นุ่น)

ฝ่ายบริหาร

ระบบเสียง

Flash.jpg

โยนาธาน แก้วประการ (แฟลช)

หัวหน้าทีม

16507905_10155805842584196_8989047739732

พรเทพ กล่อมจิตเจริญ

(โน๊ต)

ฝ่ายบริหาร

74433289_10218398243734759_7091057221206

ภากร กสิกิจ

(เมย์)

ฝ่ายบริหาร

14191973_1185219061499389_72524008620744

วิรัชดา  เวชวิชานิยม

(นุ่น)

ฝ่ายบริหาร